Вроджені вади серця: класифікація.

Записатись на прийом

За статистикою,1% усіх дітей народжуються із вродженими вадами серця (ВВС). Вади виникають через неправильне формування серця або магістральних судин. Існує 18 типів вроджених вад серця і до 150 їх додаткових анатомічних варіацій (правда, цікаві будні у наших лікарів Ехо?)
Найбільш поширені вади серця:

Вади із посиленим легеневим кровоплином:

• дефект міжпередсердної перегородки (ДМПП)
• дефект міжшлуночкової перетинки (ДМШП)
• атріовентрикулярна комунікація (AВК)
• відкрита артеріальна протока (ВАП)

Вади з обструкцією виходу:
• коарктація аорти (КоА)
• легеневий стеноз (сЛА)
• аортальний стеноз (АоС)

Ціанотичні вади:

Із збідненим легеневим кровоплином:
• тетрада Фалло (TФ)
• атрезія трикуспідального клапану (аТК)

Із змішаним легеневим кровоплином:

• синдром гіпоплазії лівих відділів серця (ГЛКС)
• тотальний аномальний дренаж легеневих вен у праве передсердя (TАДЛВ)
• транспозиція магістральних судин (ТМС)
• загальний артеріальний стовбур (зАС)

#HeartMonth